Pages Menu
Categories Menu
Zasady dziedziczenia

Zasady dziedziczenia

nasilona żółtaczka hemolityczna występująca u noworodków przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu b wymaga odpowiedniej diety

Wyróżnia się kilka rodzajów dziedziczeń, które warunkują rozwój określonych chorób. Niekiedy choroba powiązana jest z płcią, w innym przypadku, dziedziczenie następuje niezależnie od innych warunków.

W dziedziczeniu autosomalnym dominującym, mutacja występuje na chromosomach autosomalnych. Choroba może się rozwinąć, nawet gdy tylko jeden z alleli jest zmutowany. Ryzyko zachorowania jest takie samo zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Jeżeli tylko jeden z rodziców jest chory, ryzyko przekazania choroby dziecku wynosi 50%. Dziedziczenie autosomalne dominujące dotyczy takich chorób, jak torbielowatość nerek u dorosłych, pląsawica Huntingtona, zespół Marfana czy rodzinna hipercholesterolemia.

W dziedziczeniu autosomalnym recesywnym osoby, które posiadają jeden, zmutowany gen zaliczane są do zdrowych nosicieli. Choroba może rozwinąć się niezależnie od płci z takim samym prawdopodobieństwem. Ponadto jej pojawienie się w rodzinie związane jest z nosicielstwem rodziców. W przypadku gdy matka i ojciec są nosicielami mutacji, prawdopodobieństwo przekazania choroby dziecku wynosi 25%. W ten sposób dziedziczone są takie choroby, jak mukowiscydoza, fenyloketonuria, albinizm, galaktozemia czy rdzeniowy zanik mięśni.

W dziedziczeniu recesywnym sprzężonym z chromosomem X choroba występuje u mężczyzn, którzy otrzymali zmutowany gen od matki nosicielki. Jeżeli gen zostanie przekazany córce, będzie ona nosicielką. Nie ma możliwości przekazania zmutowanego genu synom. Z kolei chory ojciec spowoduje, że jego córki mogą być nosicielkami nieprawidłowego genu. W ten sposób dziedziczone są takie choroby, jak daltonizm, hemofilia czy upośledzenie umysłowe związane z chromosomem X.

W dziedziczeniu dominującym, sprzężonym z chromosomem X choroba może pojawić się już wówczas, gdy tylko jeden z alleli jest nieprawidłowy. Choroba dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W ten sposób dziedziczony jest m.in. zespół Retta.

Zobacz jakie objawy wywołuje żółtaczka fizjologiczna u noworodków a następnie odwiedź lekarza Kiedy doznajesz uporczywego bólu spowodowanym przez nadwrażliwość zębów objawy mogą występować przez zapalenie dziąseł

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *