Pages Menu
Categories Menu
Charakterystyka hemofilii

Charakterystyka hemofilii

Hemofilia jest stosunkowo rzadką chorobą genetyczną, w której dochodzi do nieprawidłowości układu krzepnięcia krwi. W zależności od rodzaju choroby, występuje niedostateczna ilość czynnika VIII lub IX. Są to białka osocza, zwane również czynnikami krzepnięcia. Najczęściej diagnozowana jest hemofilia A, w której występuje niedobór czynnika VIII. Hemofilia może objawiać się licznymi siniakami, które powstają po stosunkowo niegroźnych urazach czy uderzeniach. Często występuje także krwawienie z nosa, które stopniowo może prowadzić do niedokrwistości. Charakterystycznym objawem hemofilii są wylewy do stawów, np. łokciowych. Powoduje to ich obrzęk oraz bolesność. Najbardziej niebezpieczne są jednak wylewy do mózgu. W celu rozpoznania choroby, stosuje się badania krzepnięcia krwi. W leczeniu hemofilii stosuje się zastrzyki, które zawierają brakujący czynnik krzepnięcia krwi. W niektórych przypadkach, konieczne są przetoczenia krwi. Dotyczy to m.in. zabiegów chirurgicznych. Ponadto ważne jest zapobieganie wylewom do...

Wiecej