Pages Menu
Categories Menu
Zasady dziedziczenia

Zasady dziedziczenia

Wyróżnia się kilka rodzajów dziedziczeń, które warunkują rozwój określonych chorób. Niekiedy choroba powiązana jest z płcią, w innym przypadku, dziedziczenie następuje niezależnie od innych warunków. W dziedziczeniu autosomalnym dominującym, mutacja występuje na chromosomach autosomalnych. Choroba może się rozwinąć, nawet gdy tylko jeden z alleli jest zmutowany. Ryzyko zachorowania jest takie samo zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Jeżeli tylko jeden z rodziców jest chory, ryzyko przekazania choroby dziecku wynosi 50%. Dziedziczenie autosomalne dominujące dotyczy takich chorób, jak torbielowatość nerek u dorosłych, pląsawica Huntingtona, zespół Marfana czy rodzinna hipercholesterolemia. W dziedziczeniu autosomalnym recesywnym osoby, które posiadają jeden, zmutowany gen zaliczane są do zdrowych nosicieli. Choroba może rozwinąć się niezależnie od płci z takim samym prawdopodobieństwem. Ponadto jej pojawienie się w rodzinie związane jest z nosicielstwem rodziców. W przypadku gdy matka i ojciec są nosicielami mutacji, prawdopodobieństwo przekazania choroby dziecku wynosi 25%. W ten sposób dziedziczone są takie choroby, jak mukowiscydoza, fenyloketonuria, albinizm, galaktozemia czy rdzeniowy zanik mięśni. W dziedziczeniu recesywnym sprzężonym z chromosomem X choroba występuje u mężczyzn, którzy otrzymali...

Wiecej